Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim”, informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.


W ramach zadania Hrubieszowska telewizja Kablowa Sp. z o.o. zamierza wykonać maszty telekomunikacyjne wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi.
Planowana lokalizacja masztu telekomunikacyjnego:

 

- działka nr ewid 46 obręb: 0169 Kotorow;

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowej sieci w obszarach, na których dotychczas mieszkańcy byli pozbawieni takiej możliwości.

Powyższe wnioski należy składać na piśmie do siedziby Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22‑550 Werbkowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12 stycznia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy, przedmiot wniosku i uzasadnienie wniosku (uzasadnienie powinno zawierać odniesienie do odpowiednich przepisów).