Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Agnieszki Skubis-Rafalskiej przed upływem kadencji

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) - niniejszym zawiadamiam, że od dnia 23 października do 7 grudnia 2020 roku udostępniony jest do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Agnieszki Skubis-Rafalskiej przed upływem kadencji, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.
Spis wyborców wyłożony jest w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice (ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice) w dniach i godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 7.