Informacja o zmianie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Werbkowice i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i znaczącym wzrostem zachorowań na COVID-19 z dniem 16 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.
Interesanci będą przyjmowani w wyznaczonych Punktach Obsługi Interesantów, zlokalizowanych:
1) na półpiętrze schodów wewnętrznych w budynku urzędu (wejście od ul. Zamojskiej),
2) na parterze budynku (wejście od ul. Staszica).
Kontakt z urzędem odbywa się również poprzez komunikację elektroniczną, telefony stacjonarne i komórkowe, operatora pocztowego lub poprzez wrzucenie przesyłki do pojemnika umieszczonego przy Punktach Obsługi Interesantów.
Dostęp do usług realizowanych przez urząd oraz funkcjonujących telefonów informacyjnych i elektronicznej skrzynki podawczej pozostaje bez zmian. Wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy wymagające bezpośredniej obsługi, podlegają załatwieniu w dotychczasowy zwyczajowy sposób.
Prosimy, aby podczas załatwiania spraw urzędowych przestrzegać poniższych zasad:
- bezwzględnie zakrywać usta i nos,
- dezynfekować ręce
- zachowywać bezpieczną odległość.

Zadbajmy o bezpieczeństwo nas wszystkich.