Ostatnia transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.
W dniu 16-17 września 2020 r. w godzinach 9:00-14:00 będzie dystrybuowana ostatnia transza pomocy w punkcie wydawania żywności:
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach (wejście od strony parku)
Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach tel. 846572133.
Więcej informacji o Programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019