Harmonogram wywozu odpadów 2020 Werbkowice część II

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2020. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.


Wymagania:
1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi drogi głównej KONIECZNIE przed godziną 7:00 w dniu wywozu w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.
2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady tel. 84 66 19 370.
3. Nieodebranie pojemnika z winy Klienta (niewystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.
4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Werbkowice. Butelki plastikowe należy zgnieść. Opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie, sokach winny być czyste, bez etykiet. Worki powinny być zapełnione i zawiązane. Prosimy nie wystawiać niepełnych worków.
3. Jednocześnie informujemy, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w miesiącach w dniach wskazanych w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości odbioru odpadów selektywnie gromadzonych (zacienione w harmonogramie). Prosimy o zgłaszanie telefoniczne konieczności odbioru sprzętu najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu.
Prosimy o zrozumienie i współpracę.
Z poważaniem
Zarząd i Pracownicy Spółki

 

We wrześniu i październiku można w dniu zbiórki wystawiać "elektroodpady" przed posesję. Zachęcamy do opróżnienia garaży, piwnic z
zalegających elektrośmieci.