Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego" w roku 2020