Pierwsza transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach rozpoczyna realizację na terenie gminy Werbkowice Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

 

W dniu 22-23 lipca 2020 r. w godzinach 9:00-14:00 będzie dystrybuowana pierwsza transza pomocy w punkcie wydawania żywności:

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach (wejście od strony parku)

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach tel. 846572133.

Więcej informacji o Programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019