Wsparcie Wojewody Lubelskiego

Dotacja celowa dla Gminy Werbkowice w kwocie 49000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnic z intensywnymi opadami gradu, deszczu, silnego wiatru, które miały miejsce w dniach 8 i 11 czerwca 2020 r.