Informacja dla mieszkańców!

W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczenia przestrzeni publicznych (chodników, ulic) przez zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek stosowanych przez obywateli w czasie pandemii informuję się, że jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zgodnie z wytycznymi GIS, zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być zabezpieczone i dodatkowo zebrane w jeden worek, który po zawiązaniu wrzucamy do pojemnika czy worka na odpady zmieszane. W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczenia przestrzeni publicznych (chodników, ulic) przez zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek stosowanych przez obywateli w czasie pandemii informuję się, że jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zgodnie z wytycznymi GIS, zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być zabezpieczone i dodatkowo zebrane w jeden worek, który po zawiązaniu wrzucamy do pojemnika czy worka na odpady zmieszane. W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.