Informacja dla rolników

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że Gmina Werbkowice przystąpiła do programu priorytetowego dotyczącego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej: folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.


Prosimy rolników posiadających ww. odpady o dostarczenie zebranych, posegregowanych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sahryniu w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
Dostarczone odpady powinny być opróżnione z zanieczyszczeń, folia rolnicza nie może być zanieczyszczona ziemią czy słomą. Odpady powinny być odpowiednio posegregowane i zważone. W załączeniu druk oświadczenia, które należy złożyć w PSZOK w Sahryniu w momencie dostarczenia odpadów.

 

Oświadczenie o ilości dostarczonych odpadów