Podziękowanie z okazji Dnia Strażaka

Serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba i zaangażowanie.


Życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Werbkowice

Agnieszka Skubis-Rafalska

 

Werbkowice, 4 maja 2020 roku