Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” w roku 2020.