Jak segregować odpady!

W związku z pojawiającymi się przypadkami nieodpowiedniej segregacji odpadów przypominamy o obowiązujących zasadach segregacji odpadów komunalnych. Na terenie gminy obowiązują zasady segregacji odpadów do odpowiednio oznaczonych kolorami worków i pojemników:

  • do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury (opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe).
  • do pojemnika/worka zielonego – szkło, odpady ze szkła, opakowaniowe szkło (butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). Słoiki opróżniamy z resztek żywności.
  • do pojemnika/worka żółtego – metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). Odpady opakowaniowe nie mogą zawierać produktów, żywności i innych substancji, należy je opróżnić.
  • do pojemnika/worka brązowego – odpady ulegające biodegradacji, bioodpady. odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
  • do pojemnika/worka czarnego – odpady niesegregowane (zmieszane), czyli wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (pieluchy, zużyte buty, zużytą odzież, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, paragony, pojemniki po farbie, popiół).

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r., właściciele nieruchomości w przypadku potwierdzenia nienależytej segregacji lub braku segregacji zapłacą za śmieci więcej, czyli stawkę podwyższoną.

W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.


Poniżej film instruktażowy dla mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady.

https://youtu.be/GlaEYPeN-5o

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY!

W związku z pojawiającymi się przypadkami nieodpowiedniej segregacji odpadów przypominamy o obowiązujących zasadach segregacji odpadów komunalnych. Na terenie gminy obowiązują zasady segregacji odpadów do odpowiednio oznaczonych kolorami worków i pojemników:

do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury (opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe).

do pojemnika/worka zielonego – szkło, odpady ze szkła, opakowaniowe szkło (butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). Słoiki opróżniamy z resztek żywności.

do pojemnika/worka żółtego – metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). Odpady opakowaniowe nie mogą zawierać produktów, żywności i innych substancji, należy je opróżnić.

do pojemnika/worka brązowego – odpady ulegające biodegradacji, bioodpady. odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.

do pojemnika/worka czarnego – odpady niesegregowane (zmieszane), czyli wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (pieluchy, zużyte buty, zużytą odzież, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, paragony, pojemniki po farbie, popiół).

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r., właściciele nieruchomości w przypadku potwierdzenia nienależytej segregacji lub braku segregacji zapłacą za śmieci więcej, czyli stawkę podwyższoną.

W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.
Poniżej film instruktażowy dla mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady.

https://youtu.be/GlaEYPeN-5o