Ogłoszenia wyników otwartych konkursów

Ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.