Przypomnienie - projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WERBKOWICE – ETAP II”

Osobom biorącym udział w projekcie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WERBKOWICE – ETAP II” przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naboru pozostałą szacowaną kwotę wkładu własnego, odpowiednio:
- zestaw solarny dla 2 – 4 osób – wkład 2 250,00 zł (dla zestawów złożonych z 2 paneli),
- zestaw solarny dla 5 – 6 osób – wkład 2 550,00 zł (dla zestawów złożonych z 3 paneli),
- zestaw solarny dla 7 – 9 osób – wkład 2 750,00 zł (dla zestawów złożonych z 4 paneli)
należy wpłacić do dnia 30.11.2019 r.

Wpłat należy dokonywać na niżej podany rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Werbkowicach. W tytule wpłaty należy wpisać „Kolektory”.

Nr konta: 41 9642 0009 2001 0007 8403 0008