Informacja dla rolników

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że Gmina Werbkowice zamierza ubiegać się dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów podchodzących z działalności rolniczej”.


Celem akcji jest ułatwienie rolnikom pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 


Jednym z warunków udziału w projekcie jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag posiadanych na dzień 30 czerwca 2020 roku.


W związku z powyższym zwracamy się do rolników zainteresowanych udziałem w projekcie o składanie deklaracji o ilości odpadów w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i priorytetowej.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy z Beatą Stempień-Weremczuk tel. 846572080 wew. 46.