Lubelskie Spotkania Seniorów 2019

Z myślą o osobach w wieku dojrzałym w Targach Lublin S.A. będzie realizowane nowe wydarzenie Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR, które odbędzie się w dniach 25-27 października 2019 r.

W imieniu Zespołu Projektu LUBSENIOR zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli samorządów, pracowników socjalnych, opiekunów osób starszych, Kół Gospodyń Wiejskich, Organizacji pozarządowych, rehabilitantów, Domów Pomocy Społecznej. Wspólnie z Partnerami przygotowaliśmy dla Państwa program konferencji, prelekcji, spotkań oraz wydarzeń kulturalnych.

W związku ze wdrażanymi przez samorządy usługami dla seniorów przygotowaliśmy również cykl spotkań z przedstawicielami producenta opasek bezpieczeństwa, oferta skierowana jest do osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemów teleopieki.
Załączam harmonogram wydarzenia celem zapoznania się ze szczegółowym programem.

Wiodące tematy podczas wydarzenia:
• Bezpieczeństwo i porady prawne
• Zdrowie i badania medyczne
• Kultura i aktywizacja

Podczas wydarzenia LUBSENIOR odbędą się:
• bezpłatne badania medyczne i konsultacje lekarzy
• bezpłatne porady prawne
• prezentacja ofert Praca 50+
• spotkania na temat wsparcia opiekunów osób starszych
• wolontariat seniorom
• konkursy z nagrodami

Wierzymy, że obecność Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy oraz pozwoli osobom starszym, ich rodzinom i opiekunom w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć.

Łączę wyrazy szacunku,

Małgorzata Baszak
Dyrektor Projektu