Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 15 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone nagrody za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej pedagogom pracującym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice.
Nagrody Wójta Gminy otrzymali:
1. Pani Barbara Polikowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu;
2. Pani Beata Woś – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu;
3. Pani Anna Kolenda – dyrektor i nauczyciel Przedszkola Samorządowego „Bajka”
w Werbkowicach;
4. Pani Agnieszka Mękal – nauczyciel Przedszkola Samorządowego „Bajka”
w Werbkowicach;
5. Pani Anna Woś – dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
6. Pani Anna Czarnecka – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
7. Pani Zdzisława Tracz-Mardofel – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
8. Pan Piotr Kapusta – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.