Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie hrubieszowskim w roku 2019

W związku z ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 roku rozszerzeniu uległ katalog osób mogących skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego.

Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej - uprawniona jest obecnie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, telefonicznie pod numerem: 84-696-50-68 wew. 31 lub poprzez zgłoszenie e-mail.

 

Więcej informacji:

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/page/1800/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-hrubieszowskim.html