Konkurs w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 114/2019