Kolonie w górach

Stowarzyszenie im.Teresy Kras w związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizuje kolonie dla dzieci.
Transport na kolonie odbywa się autokarem- miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie gminy. Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych do 12 lipca 2019 r.