Informacja o świadczeniach wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1 informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. przyjmowane są drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, świadczeń „Dobry start” oraz świadczeń wychowawczych na okres od 1 lipca 2019 r.
Wnioski na ww. świadczenia w wersji papierowej, będą przyjmowane od 01.08.2019 r..
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2019 r., świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód.
Szczegółowe informacje na temat programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.