Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Dnia 10 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza realizacji projektów unijnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zakończenie obrad.