Drukuj
Aktualności
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowej

Dnia 7 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 Urzędzie Gminy Werbkowice ( pokój nr 5a parter) odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządowej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przegląd stanu technicznego świetlic wiejskich.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zakończenie obrad.