https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

 

od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * liczba ha użytków rolnych.
Dla rolników posiadających bydło będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową.
(zaświadczenia o liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła w gospodarstwie można uzyskać w ARiMR)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Werbkowice w zakładce Mieszkaniec / Formularze, wzory wniosków / Referat Podatków i Opłat Lokalnych / Pobierz wnioski lub w Urzędzie Gminy Werbkowice, pok. nr 11.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 lub pod nr telefonu 84 6572080 w. 41.