Spotkanie informacyjne dot. rejestracji kół gospodyń wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Hrubieszowie zaprasza na spotkanie w dniu 10.12.2018 r o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie (ul. Narutowicza 34), na którym omówione zostaną zagadnienia związane z tematyką powołania koła gospodyń wiejskich oraz uzyskania przez koła środków na działalność statutową.