Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2019 roku”.