Pierwsza transza żywności POPZ 2014-2020 w Podprogramie 2018

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gmina Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

 

W dniach 31 października w godzinach 14:00-16:30 i 2 listopada 2018 r. w godzinach 09:00-14:00 będzie dystrybuowana pierwsza transza pomocy w punkcie wydawania żywności:

Hala Sportowa w Werbkowicach (wejście ul. Mickiewicza)

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach tel. 846572133.

Przed każdą następną dystrybucją żywności pojawią się odpowiednie informacje.