Komitet założycielski Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Szansa” oraz Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko, zapraszają członków stowarzyszenia i osoby zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 maja 2007 r. (środa) o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Celem spotkania będzie wybór władz stowarzyszenia (zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej).

Prosimy o obecność!


Z wyrazami szacunku

Komitet Założycielski

oraz

Wójt Gminy Lech Bojko