Zakupiono samochód strażacki dla OSP Werbkowice

W miniony wtorek (9 października br.) Gmina Werbkowice zakupiła samochód pożarniczy specjalny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werbkowicach.

Z budżetu Gminy wydatkowano na ten cel 73 389 zł. Zakup dofinansowano również ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 11 481 zł. Dodatkowo z funduszu sołeckiego Sołectwa Werbkowice zakupiono specjalistyczne wyposażenie samochodu: m. in. wyciągarkę, maszt ledowy, oświetlenie pola bocznego i radiotelefon (wartość przedsięwzięcia wyniosła 15 990 zł). Łącznie na zakup specjalnego samochodu pożarniczego z wyposażeniem wydatkowano kwotę 100 860 zł.

To kolejne działanie Gminy mające na celu doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na początku października br. do druhów ochotników z sześciu jednostek OSP trafiła pierwsza część sprzętu zakupionego w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (wartość zadania wyniosła 73 434,34 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosła 72 700 zł). Druga część sprzętu trafi do jednostek najpóźniej do końca przyszłego tygodnia.

W realizacji jest też projekt w ramach współpracy transgranicznej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 o wartości 70 tys. zł. Dzięki niemu w przyszłym roku na rzecz OSP z terenu Gminy Werbkowice zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, a sami strażacy wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje.