Rozpoczęła się budowa chodnika przy ul. 3 Maja w Werbkowicach

Zarządcą drogi powiatowej Nr 3421 L Werbkowice – Tyszowce w miejscowości Werbkowice – ul. 3 Maja, przy której realizowana jest inwestycja, jest Powiat Hrubieszowski.
Budowa chodnika nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia z budżetu Gminy Werbkowice w kwocie 160 335 tys. zł (50% kosztów inwestycji).

Przypominamy, że pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie w maju br., został unieważniony z powodu braku ofert. Dopiero kolejny, ogłoszony w lipcu br., wyłonił wykonawcę inwestycji, który na realizację zadania ma czas do końca przyszłego miesiąca.