Przekazanie sprzętu ratowniczego

Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Werbkowicach, Turkowicach, Terebiniu, Sahryniu, Podhorcach i Wronowicach mogą się już cieszyć nowym sprzętem do działań ratowniczych.

W czwartek (4 października br.) wójt Lech Bojko przekazał jednostkom OSP pierwszą część sprzętu ratowniczego, zakupionego przez Gminę Werbkowice w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
W najbliższych dniach do jednostek OSP w Werbkowicach i Turkowicach (jednostki w Krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym) trafią jeszcze narzędzia hydrauliczne do ratownictwa technicznego i drogowego.

Koszt całkowity zadania wyniósł 73 434,34 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 72 700 zł. Wkład własny Gminy stanowi 1% wartości zadania (734,34 zł).