Kolejne zmodernizowane świetlice w gminie Werbkowice

Dobiegły końca remonty świetlic wiejskich w Alojzowie i Wilkowie. Pieniądze na prace modernizacyjne w kwocie blisko 140 tys. zł Gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O modernizację obiektów zabiegali mieszkańcy wraz z radnymi i sołtysami, czego efektem było ujęcie zadań w strategii gminy, a następnie ich realizacja. Mieszkańcy Alojzowa doczekali się wymiany dachu na budynku świetlicy. W świetlicy w Wilkowie wymieniony został dach, stolarka drzwiowa zewnętrzna oraz przebudowana została część korytarza z wydzieleniem pomieszczenia łazienki.

Do tej pory ze wsparcia środkami zewnętrznymi na terenie Gminy wyremontowano 14 tego typu obiektów w następujących miejscowościach: Gozdów, Malice, Podhorce, Sahryń, Peresołowice, Honiatycze, Hostynne, Wronowice, Konopne, Łysa Góra, Terebiń, Turkowice, Terebiniec, Wilków. Wartość dofinansowania z UE na remonty świetlic wyniosła blisko 1,4 mln zł.

W planach są następne tego typu działania w kolejnych miejscowościach.

20180913swietlica