Mieszkańcy dzielą fundusz sołecki na 2019 rok

Jak co roku, w sierpniu i wrześniu, w trakcie zebrań sołeckich mieszkańcy gminy decydują, na jakie zadania zostaną przeznaczone przyznane im środki z funduszu sołeckiego na przyszły rok.

Na fundusz sołecki w 2019 r. z gminnej kasy przeznaczonych zostanie prawie 480 tys. zł. Wysokość środków przeznaczonych na fundusz w każdym sołectwie wyznaczana jest na podstawie liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach oraz specjalnego algorytmu uwzględniającego m.in. dochody gminy. W związku z tym, że zwiększyły się dochody Gminy, dlatego pieniędzy do wydania w przyszłym roku będzie prawie o 50 tys. zł więcej niż w bieżącym roku.

W najbliższą niedzielę, 12 sierpnia, o podziale funduszu sołeckiego na 2019 r. decydować będą mieszkańcy SOŁECTWA WERBKOWICE. Jak poinformował nas sołtys pan Stanisław Stachniuk, zebranie rozpocznie się o 15:00 w Gminnym Ośrodka Kultury w Werbkowicach. W porządku zebrania zaplanowana jest również zmiana w funduszu sołeckim na 2018 r.

Przypominamy, że każde z ustalonych przedsięwzięć musi spełniać trzy warunki, tj.:
- służyć poprawie życie mieszkańców
- należąc do zadań własnych gminy
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz sołecki to idealna okazja do aktywnego włączenia się do życia sołectwa. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniach.