Bezpłatny dowóz uczniów niepełnosprawnych

Gmina Werbkowice informuje, że organizuje bezpłatny dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu gminy do placówek edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019, tj. do:

  1. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Alojzowie.
  2. Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.

W celu zapewnienia bezpłatnego dowozu dziecku z niepełnosprawnością niezbędne jest złożenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego wniosku o zapewnienie dowozu do placówki edukacyjnej do Urzędu Gminy Werbkowice, sekretariat (pok. nr 2, 1 piętro) do dnia 20 lipca 2018 r. Wniosek do pobrania (link do wniosku).