Pierwszy etap zwodociągowania Hostynnego i Hostynnego-Kolonii zakończony

Za nami półmetek inwestycji realizowanej w ramach PROW 2014-2020 pt. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną”.

Wybudowano ponad 10 km sieci wodociągowej oraz 88 szt. przyłączy. Etap drugi obejmujący w szczególności Hostynne-Kolonię zakończy się we wrześniu 2018 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszy Unii Europejskiej w wysokości 1340343 PLN