Świadczenie „Dobry start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest wsparciem rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.


Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
    • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
    • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.
Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:
    • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
    • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
    • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
    • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo dla uczniów rozpoczynających rok szkolny i jest niezależne od dochodu rodziny.
Wniosek o świadczenie „Dobry start” można złożyć elektronicznie już od 1 lipca 2018 r. poprzez:
    • stronę MRPiPS: empatia.mrpips.gov.pl.
    • bankowość elektroniczną.
W wersji papierowej wniosek można będzie składać od 1 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1 tel. (84) 6572177.
Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.