Wyniki IX Wojewódzkiego Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych

W dniu 3 czerwca 2018 roku w Amfiteatrze w Werbkowicach odbył się IX Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych. W Festiwalu udział wzięło 7 kapel, które oceniało jury w składzie:

- Andrzej Sar – Główny Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie – przewodniczący;
- Kornelia Niedbał – Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie;
- Janusz Bogatko – instruktor i nauczyciel muzyki w Spółdzielczym Ośrodku Kultury w Komarowie, organista;

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
- I miejsce – Szczebrzeska Kapela Podwórkowa
- II miejsce – Biłgorajska Kapela Podwórkowa "Wygibusy"
- III miejsce – Kapela Podwórkowa „Stah” z Werbkowic
oraz wyróżnienia:
- Kapela „Alternatywy 5” z Łopiennika Górnego
- Kapela „Hańszczanie” z Hańska
- Kapela „Moch – Band” z Mircza
- Kapela „Kwinte – Sekcja Band” z Uchań

Tytuł Najlepszego wokalisty przypadł – Marcie Lewenda z Kapeli „Hańszczanie” z Hańska a Najlepszego instrumentalisty – Ryszardowi Jarockiemu ze Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej. Natomiast Laur publiczności trafił do Biłgorajskiej Kapeli Podwórkowej „Wygibusy”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:
- Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
- Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko

Patronat medialny:
- TVP 3 Lublin
- Polskie Radio Lublin
- Kronika Tygodnia

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Współorganizatorzy:
- Wójt Gminy Werbkowice
- Rada Gminy Werbkowice
- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie