Prezydent Lech Wałęsa w Werbkowicach

23 maja 2018 roku Gmina Werbkowice po raz pierwszy w historii gościła Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na zaproszenie Komitetu Odbudowy Pomnika i Klubu Obywatelskiego do Werbkowic przyjechał Lech Wałęsa.


Noblistę i byłego prezydenta przywitali wójt Lech Bojko oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Marta Pietrusiewicz wraz z młodzieżą z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach.


Podczas wizyty prezydent Lech Wałęsa odsłonił pamiątkową tablicę o historii pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, który był pierwszym pomnikiem pamięci narodowej w Polsce odbudowanym po 4 czerwca 1989 r.


Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyła się dyskusja pod hasłem „Porozmawiajmy o Polsce”.