Światowy Dzień Godności

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone w całej Europie od lat 90.

XX wieku. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na terenie całego kraju również uroczyście obchodzi ten wyjątkowy dzień. Jest to szczególnym czas dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów oraz terapeutów z nimi pracujących. Doskonała okazja do poznania środowiska osób z niepełnosprawnością, zrozumienia ich problemów i potrzeb. Dzień ten staje się okazją do integracji ze środowiskiem lokalnym oraz włączenia tych osób do większego udziału w życiu społecznym. W ten jeden dzień w roku osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą poczuć się bohaterami wydarzeń. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołow Werbkowicach serdecznie zaprasza na obchody Światowego Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w dniu 24 maja 2018 roku.