Zapraszamy na IX Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych

Zapraszamy na IX Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych, który odbędzie się 3 czerwca 2018 roku w Amfiteatrze w Werbkowicach.
W przesłuchaniach udział wezmą:
- Kapela ALTERNATYWY 5 z Łopiennika Górnego
- Kapela MOCH-BAND z Mircza
- Kapela Podwórkowa STAH z Werbkowic
- Kapela KWINTE-SEKCJA BAND z Uchań

- Kapela HAŃSZCZANIE z Hańska Pierwszego
- Szczebrzeska Kapela Podwórkowa
- Biłgorajska Kapela Podwórkowa WYGIBUSY

Cele Festiwalu:
- propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru miejskiego
- konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel podwórkowych województwa lubelskiego
- doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń i pomysłów
- wyłonienie Kapeli, która weźmie udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej (lipiec 2018)

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:
- Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
- Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko

Patronat medialny:
- TVP 3 Lublin
- Polskie Radio Lublin
- Kronika Tygodnia

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Współorganizatorzy:
- Wójt Gminy Werbkowice
- Rada Gminy Werbkowice
- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie