Święto Patrona Szkoły w Sahryniu

16 maja 2018 roku, w naszej szkole, obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Sahryniu, by uczcić pamięć Siostry Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków i przypomnieć, że siostra była najlepszym wychowawcą i przyjacielem dzieci. Dała świadectwo niezwykłej siły ducha, wiary, miłości Boga i człowieka.

 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele p. w. Św. Cyryla i Metodego w Sahryniu. W nabożeństwie uczestniczyli zaproszeni goście m. in. z-ca dyrektora biura wojewody lubelskiego pani Agnieszka Skubis-Rafalska, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Werbkowice z panem wójtem Lechem Bojko na czele, reprezentanci związków zawodowych, ale przede wszystkim Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, wychowankowie Domu Dziecka w Turkowicach, rodzice oraz cała społeczność Szkoły Podstawowej w Sahryniu. Gościem honorowym była siostrzenica Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej pani Jadwiga Kruk.

Uczniowie zaprezentowali wzruszający, podniosły w nastroju montaż słowno – muzyczny, który przybliżył tragiczne losy siostry i jej wychowanków w czasie II wojny światowej. Wystąpienie młodych artystów nagrodzono brawami i wyrazami uznania, co zostało dodatkowo docenione w przemówieniach zaproszonych gości.

W Święto Szkoły zaangażowali się i zadbali o szczególną jego oprawę: Rada Szkoły, Rodzice, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Społeczność Szkoły Podstawowej Sahryniu składa serdeczne podziękowania za poświęcony czas, pomoc i przygotowanie poczęstunku dla przybyłych gości z okazji Święta Patrona Szkoły. Państwa bezinteresowna pomoc i wielkie zaangażowanie sprawiły, że po raz kolejny nasza lokalna uroczystość przyczyniła się do spotkania z osobami, którym bliska była postać Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej, a zarazem stała się żywą lekcją historii.