Morowe Panny Wyklęte

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Wojsko Polskie Garnizon Miasta Zamość serdecznie zapraszają na koncert patriotycznego zespołu Maleo Reggae Rockers z udziałem czołowych wokalistek polskiej sceny muzycznej:
Haliny Młynkowej, Mariki, Kasi Malejonek, Mony, Fali, Dore i Ani Szafraniec, który odbędzie się w ostatnią niedzielę maja (27.05.2018 r.), o godz. 20:00, na terenie kompleksu koszar Jednostki Wojskowej w Zamościu – plakaty w załączeniu (wersja internetowa oraz wersja do druku).

Wejście na koncert od Alei Wojska Polskiego – za wjazdem na teren jednostki wojskowej. Wstęp bezpłatny.

Ww. koncert rozpocznie Festiwal Pieśni Partyzanckich, który obejmie m.in. organizację dwuetapowego konkursu muzycznego, podczas którego planowane jest zorganizowanie nieodpłatnych, dostępnych dla wszystkich chętnych koncertów oraz wydanie śpiewnika Pieśni partyzanckich Zamojszczyzny.

Eliminacje rejonowe do konkursu muzycznego przeprowadzone zostaną w okresie od czerwca do września br. – zgodnie z przyjętym regulaminem – odrębnie dla każdego z pięciu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i powiatu grodzkiego Miasta Zamość (w miastach będących siedzibą ww powiatów). Będą one miały charakter otwarty, a adresowane są do artystycznych zespołów młodzieży starszej i osób dorosłych o charakterze instrumentalno- wokalnym, wokalnym i solistów.

Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu będzie można znaleźć na stronie internetowej www.akzamosc.pl, uzyskać w sekretariacie ŚZŻAK Okręg Zamość (tel. 84 677 65 56, w godzinach od 9:00 do 13:00) lub u Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, tel. 501589888.


Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem
Sekretariat Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość