„Wandalowie” otrzymali dotację

 

To już trzecia dotacja z gminnego budżetu jaką w tym roku przekazała Gmina Werbkowice na rzecz organizacji pozarządowych.

 

Dla przypomnienia w marcu i kwietniu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotacje otrzymali: UKS Grot-Michał Werbkowice (25 tys. zł) i MLKS "Kryształ" Werbkowice (108 tys. zł).

W minioną środę (16 maja br.) wójt Lech Bojko podpisał umowę na realizację zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Werbkowice poprzez współpracę organizacji pozarządowej z grupą nieformalną oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży".

Dotację w wysokości 10 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie, które zrealizuje warsztaty do dzieci i młodzieży poświęcone dawnym ludom wandalskim oraz warsztaty kulinarne dla grup nieformalnych, reprezentowanych przez koło gospodyń wiejskich z terenu gminy Werbkowice. Zwieńczeniem projektu będzie impreza plenerowa z otwartymi pokazami, warsztatami i prelekcjami na temat życia ludów barbarzyńskich kultury przeworskiej, skierowana do całych rodzin. Imprezę zaplanowano na niedzielę 9 września br. w Zagrodzie Wandalskiej w Kotorowie.