Ostatnia transza żywności POPZ 2014-2020 w Podprogramie 2017

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.

 

W dniach 16-17 kwietnia 2018 r. w godzinach 9:00-13:00 będzie dystrybuowana ostatnia transza pomocy w punkcie wydawania żywności:

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach ul. 3 Maja 3A (dawny posterunek energetyczny).

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach tel. 846572133.

Przed każdą następną dystrybucją żywności pojawią się odpowiednie informacje.

Informacje szczegółowe http://werbkowice.pl/images/2017/20171011informacja.pdf
Opis programu http://werbkowice.pl/images/2017/20171011opis.pdf