Ruszyły prace przy budowie wodociągu w Hostynnem i Hostynnem - Kol.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną".


W wyniku realizacji zadania, w terminie do końca września 2018 r. powstanie ponad 14 km sieci wodociągowej. Na realizację inwestycji Gmina otrzyma prawie 1,35 mln zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł.