Konkurs "Wielkanoc w twórczości plastycznej 2018"

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Werbkowice do udziału w V Gminnym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „WIELKANOC W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 2018”.

 Cel konkursu:
Zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami wielkanocnymi, propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej, promocja utalentowanych autorów oraz uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: pisanka, palma, kartka.

Kategorie wiekowe:
- przedszkole
- kl. I–III
- kl. IV-VII
- kl. II-III gimnazjum

Ocena prac:
Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne, zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, pomysłowość i estetyka pracy.

Nagrody:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w każdej kategorii. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Inne warunki:
- Uczestnik konkursu może wykonać prace w każdej kategorii.
- Praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy.
- Termin składania prac upływa z dniem 19.03.2018 r.
- Spotkanie z autorami nagrodzonych prac oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 26.03.2018 r o godz. 10.00 w hollu Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.
- Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 84 657 20 32, 84 657 20 78.
Temat konkursu jest prosty i zrozumiały, życzymy więc owocnej pracy twórczej i wytrwałości.

Organizatorzy:
Wójt Gminy Werbkowice
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach