Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

 

W związku z powyższym Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie w dniu 2 marca o godz. 10.00 w budynku GOK w Werbkowicach zorganizowało spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Werbkowice.

Natomiast od 15 marca br. Urząd Gminy Werbkowice zapewni bezpłatną pomoc dla rolników z terenu Gminy przy wypełnianiu wniosków.

Pomoc będzie świadczona na parterze budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 3 (wejście od strony GOPS-u).