Konkurs ofert  "Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego"

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie
zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach
współzawodnictwa sportowego" w roku 2018.

 

Oferty należy składać do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 12.00.