Konkurs ofert "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Werbkowice"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w dziedzinie działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego opiekę nad zwierzętami bezdomnymi pn. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Werbkowice